ГНС рассмотрела начисления амортизации на основные средства в случае реконструкции части административного корпуса.

Як зазначено у зверненні до податківців, ТОВ планувало здійснити реконструкцію двох поверхів цієї будівлі під виробництво лікарських засобів, а також змінити тип майна: з адміністративного корпусу на виробничу будівлю для виробництва лікарських засобів.

Уся будівля рахується у власності ТОВ як єдиний корпус, й амортизацію нараховують не по поверхово, а на всю будівлю.

Тому виникло питання, чи потрібно здійснювати нарахування амортизації під час реконструкції корпусу на всю будівлю чи частину будівлі (по поверхово), чи її взагалі не потрібно нараховувати.

НКУ не устанавливает правил начисления амортизации в случае реконструкции части здания.

Поэтому, плательщик налога на прибыль на период реконструкции корпуса осуществляет начисление амортизации по правилам бухучета с учетом ограничений, установленных пп. 14.1.138 и чп. 138.3.2 - 138.3.4 НКУ.

Источник: ИПК ГНС от 31.12.2020 г. № 5299/ИПК/99-00-21-02-02-06.